Contact Us

Company:Guangzhou Rainbow Lighting Equipment CO., LTD
Add:No.18, Xiahe Road, Zhujiang Village, Jianggao Town, Baiyun District, through, Guangdong, China
Contact:Elsa Wang
Telephone:+86-20-86084137
Fax:+86-20-36795225
Email:sales@rainbowlights.cn